DPF dizel partikül filtreleri zaman geçtikçe kirlenmeye ve işlem görememeye başlamaktadır. Bu nedenle sistemlerin temizlenmesi gerekmektedir. Temizlik uygulamaları Sakarya dpf tamiri firmamız tarafından yapılmaktadır.

Emisyon salınım uygulamalarının standart seviyeye gelmesini sağlamaktadır. Sanayi tipi temizlik uygulamaları içerisinde ve basınçlı yıkama makineleri içerisinde kullanılmaktadır.

Sistem içerisinde kurum birikiminden sonra kurumları yakmak için CO2 ve küle dönüşmesi gerekir. Bu tür konularda yenileme işlemi aksamakta ve yanma işlemi yapılmamaktadır.

 

Nasıl Temizler?

 DPF yıkama makineleri genel olarak sıcak ve soğuk olmak üzere farklı kademeleri yer almaktadır. Sıcak solüsyon boruları içerisinden ve partikül filtre içerisinden geçmekte ve aynı zamanda partikül filtreye çarpmaktadır.